Prisförfrågan

Salg: (+46) 031-58 33 90
E-post: orderbygg-se@tyrolit.com

Skriv till oss

Kjerneboring – Ikke bare forstå hva du gjør, men hvordan du skal gjøre det! – DEL 4: MOTORKRAFT

Kärnborrning – Inte bara att förstå vad du gör, utan också hur du gör det! – DEL 4: MOTORKRAFT

Nu har vi kommit till sista delen i vår «serie» om effektiv kärnborrning, där vi skall förklara om motorkraft i kärnborrmotoren. Vi skall också avsluta med en liten sammanfattning av alla delar i vår serie.

Har du inte läst de andra tre delarna? Läs dom här:

DEL 1: Vattnets roll innan kärnborrning

DEL 2: Ordentlig förankring av borrstativet

DEL 3: Riktig rotationshastighet på kärnborrmotoren

För att kunna upprätthålla en riktig rotationshastighet (varvtal) måste kärnborrmotoren ha tillräcklig motorkraft. De flesta kärnmotorer i dag är elektriska och de flesta er också utrustade med LED indikator som säger hur mycket motorn är belastad. Ett smart tips är att belasta motorn så hårt att den orange eller röda lampan blinkar lite då och då. Då utnyttjar du motoreffekten maximalt och du producerar maximalt. Låter men den «röda» lysa mer en den blinkar kan det skada motorns komponenter och rekommenderas ej! En för svag motor vill inte kunna upprätthålla rotationshastigheten (varvtal) och segmenten vill inte «öppna» sig som vi önskar och kärnborrningen blir ineffektiv.

Sammanfattning

Alla dessa 4 punkter är viktiga var för sig, och beroende av varandra. Ingen betong är den andra lik, så det finns inte ett kärnborr som vill verka lika från bygge till bygge utan att parameter blir ändrade. Om du har gjort allt riktigt, men upplever att segmentslitaget är för stort, kan detta kompenseras med några ändringar. För högt slitage betyder att bindemedlet runt diamanterna slits fortare en man önskar och att diamanterna «faller» ut ur segmentet fortare en man önskar. Detta ger en dålig verktygsekonomi. Vad kan man då göra? En första sak är att försöka är att öka lite på vattenmängden. Genom att spola bort det abrasiva betongslammet vill detta ge mindre slitage på bindemedlet och segmentslitaget minskar. Man kan också öka varvtalet  om möjligt. Detta vill göra att segmenten får ett lägre arbetstryck och slitaget avtar. Om segmentet inte borrar så fort som du önskar kan det vara att nya diamanter inte kommer fram i segmentet så fort som man önskar. Då kan vattenmängden reduceras så att det blir mer kax som sliter på bindemedlet, eller man kan reducera rotationshastigheten (varvtal) som gör att segmentet får högre arbetstryck.

Om inget av de ovanstående ändringarna hjälper är segment av en annan kvalitet sista utvägen. Fråga din  leverantör, dom har svaret. Du finner mer info om problemlösning på vår hemsida.