Prisförfrågan

Salg: (+46) 031-58 33 90
E-post: orderbygg-se@tyrolit.com

Skriv till oss

Kjerneboring - Ikke bare forstå hva du gjør, men også hvordan du gjør det! - DEL 1: VANN

Kärnborrning – Inte bara att förstå vad du gör, utan också hur du gör det! – DEL 1: VATTEN

Eftersom det finns flera variabler vid kärnborrning än vid någon annan form av betongskärning, så är det att vara kompetent innan kärnborrning grunden för att bli en bra betonghåltagare.

De finns dock 4 element som är viktiga för att kunna kärnborra effektivt. I det här inlägget kommer vi att förklara om vattnets roll i kärnborrning:

VATTEN – Ett diamantsegment består av små diamanter som pressas ihop med ett metallpulver (bindemedel). För en effektiv håltagning är metallpulvret (bindemedel) helt beroende av rätt slitage, så att nya diamanter ständigt förs upp till ytan. Vid borrning med «våtborr» är vattentillförseln därför en mycket viktig faktor. Vissa håltagare tror att ju mer vatten desto bättre resultat, men eftersom diamanterna slipar bort betongen, hjälper vattnet till att göra en «betongsoppa» som kallas «kax, slurry» (slam). Detta slam hjälper till i slipprocessen så att diamanterna i segmentet är framme och håller sig vassa.

Om för lite vatten används blir det inget slam och diamanterna fortsätter att mala på samma partiklar och borrningen kommer att upphöra och segmentet poleras (glasar). Om för mycket vatten används kommer alla betongpartiklar att sköljas bort och vi kommer inte att få den hjälp vi behöver för att få fram nya, vassa diamanter i segmenten. Rätt mängd vatten är när slamvattnet är ogenomskinligt som krämig kakao J då får man transporterat bort överskottsmaterial samtidigt slits bindemedlet och nya diamanter exponeras och man får den skär egenskap man vill ha.

Håll därför ögonen på överskotts vattnet och justera om det behövs!

I nästa inlägg förklarar vi den andra punkten för att kunna kärnborra effektivt : Korrekt förankring av borrstativ.