Prisförfrågan

Salg: (+46) 031-58 33 90
E-post: orderbygg-se@tyrolit.com

Skriv till oss

Väggsåg WSE1621 Elektrisk

  • Väggsågen WSE1621 har utvecklats för universell användning varje dag på bygget.
  • Det nyutvecklade systemet sätter nya standarder för väggsågar tack vare de digitala utrustningsde- taljerna samt de kompakta och lätta komponenterna.
  • Superlätt klingskydd och huvudmotor med verktygsfritt snabbfäste gör monteringen och demonteringen mycket enkel.
  • Den radiostyrda fjärrmanövreringen har en bildskärm som löpande ger använ- daren alla uppgifter som krävs för effektiv skärning.
  • Det banbrytande drivningskonceptet P2® kombinerar tillförlitlighet och optimal effekt med lågt underhållsbehov.
  • Med det exklusi- va modulära utbyggbara systemet från TYROLIT Hydrostress kan du utföra tre olika uppgifter via styrdonet och huvudmotorn: väggsågning/vajersåg- ning/borrning.

Prisförfrågan Ladda ner PDF