Prisförfrågan

Salg: (+46) 031-58 33 90
E-post: orderbygg-se@tyrolit.com

Skriv till oss

PRODUKTTILLGÄNGLIGHET HOS TYROLIT | NOVEMBER 2020

Kära TYROLIT-kund,

Den globala situationen kring COVID 19-pandemin är fortfarande allvarlig. TYROLIT-gruppen har alltid tagit det på allvar och har från början genomfört ett antal förebyggande åtgärder, både inom administration och produktion. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet.

Tacket vare vårt BCM-team (Business Continuation Management), som kontinuerligt har anpassat sig till den ständigt ändrade  situationen. Följden av detta är att vi nu är bättre på att hantera dom ihållande utmaningarna än tidigare. Betraktat som en viktig verksamhet, kunde vi upprätthålla nästan oavbruten verksamhet över hela världen och kommer att fortsätta att göra det.

Vi har investerat tid och resurser för ytterligare förbättrad råvaruhantering och vi har tillräckligt på lager för att upprätthålla vår verksamhet utan några begränsningar. Eftersom vi från början har tagit de globala konsekvenserna på allvar har vi lärt oss, och anpassat oss, för att kunna leverera utan störningar.

Trots dessa instabila och oförutsägbara tider förväntar vi oss inga virusrelaterade förseningar eller eftersläpningar och kommer att arbeta för att våra kunders verksamhet fortsätter utan avbrott.

Vi är övertygade om att vi genom alla dom åtgärder vi har infört och genom att vara vaksamma kan hantera denna situation och tillsammans komma starkare ut ur den.

 

Försäljningssjef

Walter Sund